Notulen ALV

Verslag online ALV SvV 13 juli 2020

Verslag van de digitale Algemene Ledenvergadering van vereniging Samen voor Vught gehouden op maandag 13 juli 2020
---------------------------------------------------------------------------------

1. Opening
De interim voorzitter Hans Togtema heet alle deelnemers aan deze digitale vergadering welkom. Zoals in de oproeping vermeld is wegens coronamaatregelen niet mogelijk gebleken een geschikte vergaderlocatie te vinden.
Hij meldt voorts dat de heer Maas verhinderd is om als voorzitter op te treden, zodat hij als zijn plaatsvervanger zal optreden.