Uitnodiging ALV 26 September 2023 20:00

Dinsdag 26 September a.s. is onze jaarlijks ALV. Dit jaar staan er een aantal belangrijke zaken op de agenda naast de gebruikelijke agendapunten:
Agenda:
1. Opening
2. Meetplan trillingen / Project: zelf treintrillingen meten
3. Parkweg65 plan
4. Jaaroverzicht 2022 / 2023 en Strategie lopend boekjaar met verzoek om uw bijdrage (op website www.samenvoorvught.nl gepubliceerd)
5. Financieel jaaroverzicht 2022/2023
6. Benoeming kascommissie: twee leden dienen te worden (her-)benoemd
8. Vaststelling contributie 2024.
Voorgesteld wordt de contributie te handhaven op € 15,-
9. Vacatures

Locatie: Elzenburg, Lidwinastraat 12c