Klankbordgroep PHS Prorail

Prorail heeft ten behoeve van het PHS project in Vught een klankbordgroep ingesteld. In de klankbordgroep wordt vanuit Prorail toegelicht hoe het staat met de uitvoering van het project en voor welke keuzes ze nog staan tijdens de bouw. De klankbordgroep leden kunnen namens de bewoners van Vught gevraagd en ongevraagd advies geven aan Prorail welk knelpunten de bewoners zien of ervaren en wat mogelijke oplossingen kunnen zijn om deze knelpunten weg te nemen. Enkele bestuursleden van Samen voor Vught zijn ook lid van de klankbordgroep.