Constructief overleg met alle belanghebbenden

Samen voor Vught zet zich in om de infrastructuur plannen binnen de gemeente Vught te optimaliseren. Dit doen we door continu in gesprek te zijn met belanghebbenden: de inwoners van Vught, natuur&milieugroepen, ProRail, ondernemersverenigingen, gemeente, provincie en Het Rijk.