Verdiept spoor zonder overlast

Vanaf 2024 starten de bouwwerkzaamheden voor de verdieping van het spoor. Wij zetten ons er voor in om de overlast zo veel mogelijk te beperken, tijdens en na de bouw. Nu al meten we continu trillingen. Daarvoor hebben we samen met RIVM en Level Acoustics een meetprogramma opgezet.