Maak van de N65 een 50km weg

Dat is de beste en veiligste optie voor Vught en de kwetsbare natuur eromheen. Met de randweg bij ’s-Hertogenbosch en de opwaardering van de N261 is er nu al voldoende capaciteit om het verkeer af te wikkelen. De N65 als snelweg is niet meer van deze tijd.