Concept Beroep SvV tegen Tracebesluit

Samen voor Vught tekent beroep aan tegen het Tracebesluit PHS Meteren-Boxtel.
Met bijgevoegde Beroep (concept) wort gemotiveerd dat de gevolgen van het besluit niet goed in beeld zijn gebracht, niet goed zijn overdacht en op onderdelen onvoldoende gemotiveerd.

Er zijn diverse beginselen van behoorlijk bestuur geschonden zoals aangegeven bij de diverse onderdelen.
Daardoor kan SvV niet anders dan concluderen dat het besluit geen doorgang kan vinden, dan wel niet ongewijzigd in stand kan blijven.
SvV verzoekt dan ook om haar beroepschrift gegrond te verklaren, het besluit te vernietigen dan wel te wijzigen en een vergoeding in de proceskosten toe te kennen.