Werkgroep "Toegankelijk Vught"

Mobiliteit en veiligheid is een zeer belangrijk thema in Vught. Een derde van de Vughtenaren is ouder dan 55 jaar. Ruim 5% van de inwoners van Vught woont in zorginstellingen of woont zelfstandig met begeleiding, waaronder veel jongeren. Een deel van deze ouderen en minder validen is aangewezen op hulpmiddelen om zich op straat te kunnen voortbewegen. De werkgroep “Toegankelijk Vught” heeft zich tot doel gesteld ervoor te zorgen dat deze mensen zoveel en zolang mogelijk zelfstandig op pad kunnen om zelf boodschappen te doen, ergens op bezoek te gaan, etc. Dit doen we door knelpunten te signaleren, de omgeving hiervan bewust te maken en mee te denken aan praktische oplossingen. Ontwikkelingen rond spoor en weg staan hoog op onze agenda. Daarom denken en doen wij mee aan “Samen voor Vught – Infra”, voor een toegankelijk Vught voor iedereen.
 
Contactpersoon: Marcus Boerdijk - M.Boerdijk@Gmail.com  of het secretariaat  toegankelijkvught@gmail.com .