Belangengroep Fort Isabella

De Isabella kazerne was tot oktober 2012 in gebruik als asielzoekerscentrum. Vanaf januari 2013 biedt dit historische complex de mogelijkheid voor woningzoekenden, ondernemers en kunstenaars om zich te vestigen op dit unieke terrein. In de prachtige oude kazernegebouwen op dit terrein zijn 96 wooneenheden en 85 kantoorruimtes gevestigd. Daarnaast biedt Fort Isabella plaats voor maatschappelijke activiteiten zoals een kinderdagverblijf, ateliers en ruimtes voor seminars en bijeenkomsten. Door deze bijzondere mix van wonen en werken is een unieke sfeer ontstaan, te midden van prachtige natuur.
Wij hebben onze bedenkingen over PHS en de geplande, forse toename van spoorbanen, personen- en goederen vervoer over de Brabantroute door Den Bosch en Vught. Wij steunen het Samen voor Vught infra-initiatief en willen graag meedenken hoe we leefbaarheid aspecten  (veiligheid, milieu, trilling, geluidoverlast, fijnstof, dichttijden, etc.) in de hand kunnen houden.
 
Contactpersoon: Anne-Marie Kooloos,  info@stroopsoldaatje.nl   (Koffie- & Theecafé)