Belangengroep Kampdijklaan

De Kampdijklaan is een prettige straat om in te wonen. Aan de achterzijde is het Isabellaveld wat grenst aan de spoorlijn. Wij maken ons zorgen over de geplande toename van het treinverkeer. Met name de grote hoeveelheid aan goederenvervoer en het effect wat dit heeft op leefbaarheid en op de natuur. Daarom willen wij onze stem laten horen en steunen het “Samen voor Vught”  infra-initiatief. Namens de Kampdijklaan zijn er twee straatcoördinatoren.  Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Irene Pijnenburg (irene@planc.nl).