Vereniging Platform Vught Structureel

Vereniging Platform Vught Structureel behartigt de belangen van haar leden en van de bewoners van het gebied gelegen langs en ten noorden van de N65 bij het handhaven en verbeteren van een goede verkeers-, vervoers-, omgeving- en woonstructuur in dat gebied. Ook streeft zij naar een goede bereikbaarheid van Vught-Noord en van de overige delen van Vught en naar beperking van de verkeersoverlast van doorgaand verkeer, en van verkeersoverlast in zijn algemeenheid. Daaronder is ook te verstaan geluids-, fijnstof en andere milieuoverlast. Zie ook onze website www.vughtstructureel.nl.