Werkgroepen

Samen voor Vught heeft verschillende werkgroepen die zich bezig houden met een eigen thema. De thema's zijn:
- Varianten; Het uitwerken, meedenken en kritisch beoordelen van infrastructuur oplossingen aangedragen vanuit het Rijk, Provincie of Vught zelf.
- Communicatie & PR; Deze werkgroep zorgt voor de communicatie naar de inwoners van Vught maar ook naar Rijk, Provincie en gemeente bestuur.
- Acties; Als het nodig is moeten we als bewoners ook onze stem laten horen bij de bestuurders, deze werkgroep komt met ideeën voor acties en werkt ze verder uit.
- Fondsenwerving; Deze werkgroep zorgt voor de nodige financiele middelen om de activiteiten van Samen voor Vught ook financieel mogelijk te maken.