Bewonersvereniging Bosscheweg Noord

Dit is de belangenvereniging van de bewoners van de Bosscheweg Noord.  Jos Bruins is bestuurslid van “Samen voor Vught” namens de Bosscheweg Noord.
 
Infrastructuur (spoor en weg) is een zeer bepalend onderwerp voor leefbaarheid in Vught. Dit kunnen wij als kleinere vereniging niet effectief adresseren. Daarom zijn wij actief lid van “Samen voor Vught” en doen wij mee met bestuurlijke activiteiten en in verschillende werkgroepen.
 
Email adres:        Bv.BosschewegNoord@gmail.com
Voorzitter:              Kees Kolff
Vice-voorzitter:     Jos Bruins  (tevens bestuurslid “Samen voor Vught”)
 
Doel van onze vereniging:

  1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van bewonersbelangen in de breedste zin van het woord aangaande thema’s als het milieu, natuur, de waterhuishouding, de spoorlijn, veiligheid, woongenot, leefbaarheid, de herindeling van de bijbehorende omgeving en de wijkbeleving voor de omwonenden, binnen een straal van 250 meter.
  2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het creëren van thema-argumentatie en te acteren als klankbordgroep middels een overlegstructuur tussen bewoners enerzijds en overheidsinstanties en andere belanghebbenden anderzijds, alsmede het verzamelen en distribueren of publiceren van relevante informatie.