Lid worden

Om Vught leefbaar te houden moeten we goed voorbereid aan tafel komen bij gemeente, provincie en rijksoverheid. Voorbereidingen in de vorm van onderzoeken op het gebied van geluid, fijnstof en trillingen, of juridische bijstand. Daarvoor is geld nodig. Samen voor Vught vraagt uw steun. Voor € 15,- per jaar bent u lid van Samen voor Vught (voor bedrijven, instellingen en verenigingen is de bijdrage € 90,-).

 

Als lid praat u mee over wat u belangrijk vindt en waar wij als Samen voor Vught ons sterk voor moeten maken. Dit kan natuurlijk tijdens de algemene ledenvergadering, maar u bent ook van harte welkom op ons periodiek bestuursoverleg.

 

Word lid voor een prettig en veilig Vught! U kunt uw aanmelden via dit formulier. Uw lidmaatschap wordt definitief na het overmaken van de jaarlijkse bijdrage op rekening NL07 RABO 0178213373 t.n.v. Samen voor Vught onder vermelding van lidmaatschapsbijdrage.