Bezuinigingsdrift

De overheid is druk aan het bezuinigen. Het lijkt er op dat delen van PHS getemporiseerd worden. Onze inschatting is dat dit niet voor het traject Amsterdam-Eindhoven geldt. Hier werken de ambtenaren op hetzelfde tempo door om hun plannen uit te werken. De Provincie en het Rijk zijn aan zet om geld vrij te maken voor een verdiepte ligging. 2013 is dus een cruciaal jaar om dit voor elkaar te krijgen!

Samen voor Vught in 2013

Bouw ook in 2013 met ons mee aan een beter Vught!
 
Via dit bericht een update over de laatste ontwikkelingen rondom het spoor, A2 en N65. Samen voor Vught zet zich als vereniging in om de leefkwaliteit te verbeteren. Dit doen we door te lobbyen voor betere infrastructurele oplossingen. In dit bericht blikken we kort terug op wat we bereikt hebben in 2012. Daarnaast een vooruitblik naar 2013.
 
Terugblik op 2012

Structuurvisie Gemeente Vught

De gemeente Vught is bezig met het opstellen van de wettelijk verplichte Structuurvisie. In dat document geeft de gemeente weer wat voor de komende 10 tot 15 jaar de gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente Vught is. De infrastructuur vormt daarin een belangrijk hoofdstuk. Naar verwachting zal begin 2013 het concept ter visie voor alle bewoners worden gelegd. Een  concept versie kan worden ingezien op de website van de gemeente.

Pages